O mnie

Nazywam się…
Sławomir Tomasz Kucal

Krótka notka o mnie:
53  lata, inż. leśnik, Naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr w RDLP w Szczecinie, katolik, kochana żona Edyta – nauczyciel dyplomowany. Trzy wspaniale córki, licząc od najstarszej: Martyna, Olga i Hania. Dwie pary słodkich oczu wnuczek Agaty i Michaliny. Dwóch Zięciów: Marcin i Tomek. Razem: wspierająca się rodzina ze mną w roli zapracowanego męża, kochającego taty i troskliwego dziadka szukającego każdej wolnej chwili na pełnienie tych funkcji.

A co jeszcze?
Absolwent Akademii Rolniczej Wydziału Leśnego w Poznaniu. Sześć kierunków studiów podyplomowych:
– „Przedsiębiorczy Menadżer” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,
– „Bezpieczeństwo i Prawna Ochrona Pracy” w Akademii Rolniczej w Poznaniu,
– „Hodowla Lasu” w Akademii Rolniczej w Poznaniu,
– „Zarządzanie Funduszami Europejskimi” na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego,
– „Prawo Pracy” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
– „Zarządzanie zasobami ludzkimi” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie,
… i wciąż myślę o kolejnych!

Członkostwa:
– obecnie od 2000 r.: Członek Prezydium Zarządu Regionu ZLP w RP Regionu Zachodniego,
– obecnie od 2005 r.: Sekretarz Rady Fundacji „Pomocy Leśnikom i ich Rodzinom„,
– obecnie od 2008 r.: Członek Zarządu Okręgu LOP w Szczecinie,
– 2003 – 2008 r.: Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Zarządu Okręgu LOP w Szczecinie,
– 2008 – 2013 r.: Członek Sądu Koleżeńskiego Zarządu Głównego LOP w Warszawie,
– Członek Polskiego Związku Łowieckiego, selekcjoner,
– 2004 – 2009 r.: Przewodniczący Rady Przyjaciół Harcerstwa w Związku Drużyn Nowogard,

– 2000 – 2010: Radny Rady Miejskiej w Nowogardzie IV i V kadencji oraz Wiceprzewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Finansowo- Gospodarczej w V kadencji; Przewodniczący Koalicyjnego Klubu Samorządowego,

– 1999 – 2002 r.: Prezes Zarządu Oddziału LOP w Nowogardzie,
– 1990 – 2005 r.: Instruktor i wykładowca wspomagający działalność mikroprzedsiębiorstw leśnych,
– Członek Kolegium Lasów Państwowych przy Dyrektorze Generalnym,
– Przewodniczący Koła Środowiskowego SITLiD w Nowogardzie,
– Członek Zarządu Oddziału SITLiD w Szczecinie,
– Członek Rady Parafialnej,
– Prezes Sekcji Strzeleckiej LOK w Nowogardzie,
– Członek Zarządu Klubu Strzelectwa Sportowego LOK „Tarcza” w Goleniowie,
– Instruktor strzelectwa myśliwskiego i sportowego,
– Instruktor ścinki drzew, uprawnienia sędziego Międzynarodowych Zawodów Drwali,
– Wieloletni Przewodnik Turystyki Pieszej.

Wybrane osiągnięcia:
– pomysłodawca i inicjator projektu „Zielona Kuźnia w Płotkowie” zrealizowanego w ramach programu Interreg III, a adresowanego do dzieci i młodzieży skupionych w organizacjach społecznych takich jak: ZHP, LOP i PCK,

– wnioskodawca utworzenia sieci obszarów chronionych na terenie Gminy Nowogard – dzięki mojej dobrej współpracy z organizacjami przyrodniczymi, powołano trzy Zespoły Przyrodniczo Krajobrazowe, Obszar Chronionego Krajobrazu „Las Czermnicki„, objęto ochroną 39 drzew pomnikowych oraz 22 Użytki ekologiczne, pozyskując na ten cel środki pomocowe,
– utworzenie w mieście pierwszej Rady Osiedlowej, która funkcjonuje do dzisiaj,

– przy współpracy z LOK w Goleniowie i grupą zainteresowaną strzelectwem zrealizowałem przy ZSO w Nowogardzie budowę strzelnicy sportowej (śrut i kula) dla dzieci i młodzieży,
– współtwórca projektu ścieżki rowerowej „Równina Nowogardzka” obejmującej teren 5 gmin,
– przyczyniłem się do odrodzenia skautingu w Nowogardzie,
– zostałem wpisany do monografii „50 lat działalności SITLiD 1951-2000”,,
– współautor wydanych trzech śpiewników turystycznych,
– Kandydat do Senatu w wyborach Parlamentarnych w roku 2007 w okręgu nr 40, poparcie 11,31% (49 885 głosów).

Odznaczenia:
– brązowy medal za zasługi dla Ligi Obrony Kraju 19.12.2009 leg. Nr 51781,
– Kordelas Leśnika Polskiego – 09.09.2011 r. wyróżnienie zawodowe Dyrektora RDLP w Szczecinie,
– Złota Odznaka Związkowa „Zasłużony dla Leśników Polskich”, leg. Nr 1286.
– Złota Honorowa Odznaka SITLiD nr 1017 z wpisem do „Księgi Zasłużonych dla Ruchu Stowarzyszeniowego na Pomorzu Zachodnim” Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT,
– Złota Odznaka Gryfa Pomorskiego od Marszałka województwa zachodniopomorskiego w uznaniu zasług dla rozwoju regionu i działania na rzecz ochrony przyrody,
– Złota Honorowa Odznaka LOP nr 689,
– Medal LOP „Za Zasługi dla Ochrony Przyrody i Kształtowania Środowiska”,
– Brązowy Krzyż Zasługi LOP,
– Honorowe wyróżnienie „Laur Cisowy” w kategorii ochrona środowiska za szczególne osiągnięcia oraz zasługi w promowaniu przyrody Ziemi Nowogardzkiej,
– Srebrna odznaka Rady Przyjaciół Harcerstwa.